จองออนไลน์

ยกเลิกการจอง

ขั้นตอนที่ 1: Login with your social media account


ขั้นตอนที่ 2: Select date, number of guests and time

We cannot accept your reservation as we are closed on the selected date.

ขั้นตอนที่ 3: Select available time

view-rooftop-bar-bangkok